Styly jógy

Styly jógy s kterými se můžete setkat na našich víkendech.

HATHAJÓGA
HA - sluneční energie, nádech, teplo, předklon,...
THA - měsíční energie, výdech, chlad, záklon,...
YOGA - v překladu doslova „sjednocení“
Lekci hathajógy zaměřujeme na výuku jednotlivých ásán (s možným využitím pomůcek jako pásky, bločky, deky či opory o zeď), sestavy pozic, práci s dechem a relaxaci. Je vedena v pomalém a klidném tempu. Cvičení jógy není o výkonu a cílem není dosáhnout co nejrychleji dokonalé pozice. Jde o postupný proces, učíme se vnímat své hranice a respektovat své tělo. Některé lekce hathajógy tématicky zaměřujeme na určitou část těla nebo dle účinků vybraných pozic.
 
POWERJÓGA
Jedná se o dynamické jógové cvičení, kde plynule v rytmu dechu přecházíme z pozice do pozice. Hlavním tématem je pozdrav slunci, do kterého jsou vkládány pozice vstoje. Během cvičení dýcháme technikou udžají. Důraz klademe na propojení pohybu s dechem, toto propojení postupně směřuje mysl dovnitř. Cvičení dokonale rozvíjí flexibilitu a sílu celého těla, vyrovnává svalové dysbalance, tvaruje problémové partie, zbavuje únavy, napětí a stresu.
Při lekcích powerjógy není záměrem se zpotit a vyčerpat se. Spíše naopak. Během lekce se provádí ásany, při kterých se musí zapojovat hluboké svaly a některé výdrže se často jeví jako výzva, jak pro tělo tak mysl. V lepším případě bychom po skončení lekce měli cítít proudění energie v těle a mentální osvěžení.
Na víkendech zařazujeme powerjógu převážně do ranního programu. Intenzitu lekce přizpůsobujeme aktuální situaci a možnostem jednotlivých účastníků.
 
JÓGA V RYTMU DECHU
Lekce vedená a podřízená hloubce a dynamice jednotlivých nádechů i výdechů. Jednotlivé ásany plynou nenásilně za sebou a dech se stává jejich společným jmenovatelem, průvodcem i rádcem. Vědomí dechu používáme k přirozenému vnímání přítomného okamžiku.
Lekce je složena z pozdravů slunci a jeho možných obměn, sestav pozic vstoje i na podložce, ale i dechových technik na podporu a rozvoj životní energie.
 
SLOW FLOW JÓGA
Lekce plyne v pomalém a klidném tempu, pozice propojujeme mezi sebou pomocí dechu do krátkých sestav. Oproti powerjóze lekce není příliš silová, ale zaměřená na protažení a uvolnění v častých relaxačních pozicích.
 
JIN JÓGA
Yin jóga je velice pomalý styl jógy. V pozicích se setrvává dlouhou dobu až několik minut, tělo se tak uvádí do tichosti, klidu a jemnosti. Díky tomu se můžeme přiblížit meditativnímu stavu mysli. Jedná se zejména o pozice zaměřené na oblast pánve, nohou a kolen. Oproti hathajóze je cílem je se v jinových pozicích zcela uvolnit a jen v nich být, neaktivovat svaly.
Jin jóga působí na pojivové tkáně (fascie, šlachy a vazy), zvyšuje pružnost a pohyblivost kloubů. Lekci jin jógy často zaměřujeme tématicky na aktivaci určitého meridiánu, např.v jarním období na meridián jater a žlučníku nebo na podzim na meridián plic a tlustého střeva.
Jin jóga je vhodná jak pro pokročilé, kterým může přinést hluboké uvolnění, zvýšení flexibility a posun v pozicích klasické jógy, tak i pro úplné začátečníky. Jedná se o výborný doplněk k jiným druhům jógy.
 
JEMNÁ JÓGA
Tato lekce se vyznačuje častým setrváním v relaxačních pozicích, je vedena v pomalém tempu. V lekci se soustřeďujeme na uvolnění, protažení a jemné posílení těla v nenáročných pozicích s důrazem na dech. Součástí lekce jsou rovněž relaxační a meditační techniky na zklidnění mysli.
 
JÓGA PROTI STRESU
Velmi klidná a pomalá lekce jógy je složena z jemných pozic a dalších koncentračních, dechových a relaxačních technik na podporu uvolnění a zklidnění těla i mysli. Další prvky této lekce jsou: relaxační pozice a delší setrvání v nich, ásány na protažení a uvolnění zad, kde se často udržuje napětí a stres (zejména v oblasti beder) a na uvolnění v oblasti ramen a trapézů.
Tuto lekci zařazujeme na našich víkendech spíše do večerního programu pro lepší spánek.
 
JÓGANIDRA
Jóganidra nebo-li doslova jógový spánek je technikou, v níž dochází k hlubokému uvolnění celého těla. Tato metoda stojí na pomezí relaxace a meditace, člověk se zde dostává do stavu mezi spánkem a bděním. Jóganidra probíhá v uvolněném lehu na zádech v poloze šavásána (nebo-li pozice mrtvoly) bez jakéhokoliv pohybu, stejně jako na závěr každé jógové lekce. Může trvat 15- 60 min. Na našich víkendech ji obykle zařazujeme v sobotu večer a to v trvání 30-ti min. Po celou dobu cvičící následují v mysli naše pokyny.
 
PRANAJÁMA
Pranajáma nebo-li v překladu kontrola životní energie (prány). Její působnost se neomezuje pouze na dechové techniky, ale i na všechny aspekty s touto energií spojené ať už jde o dech, stravu nebo působení atmosferické elektřiny na nás jako lidské bytosti.
V naší lekci pranajámy se zabýváme zejména řízeným a vědomým dechem.
Pranajámu zařazujeme do jednotlivých lekcí nebo se jedná o samostatnou lekci v délce 30- 50 min, jejíž součástí je povídání o vlivu jógového dechu na naše tělo, o účincích vybraných dechových technik a samotný jejich nácvik.

 

Více o jednotlivých víkendech naleznete v záložce TERMÍNY