Styly jógy

Na našich víkendech se setkáte s dynamickým i klasickým pojetím jógy. Některé víkendy tematicky zaměřujeme, některé programy jsou více dynamické nebo třeba více relaxační. Často je však víkendový program smíšený, ranní jóga je dynamická na rozproudění energie a odpolední lekce jsou většinou zaměřeny terapeuticky na určitou část těla, na uvolnění napětí, dechové techniky a meditaci.

cara

Lekce jógy, s kterými se můžete setkat na našich víkendech.

hathajoga

HATHAJÓGA

HA - sluneční energie, nádech, teplo, předklon,...
THA - měsíční energie, výdech, chlad, záklon,...
YOGA - v překladu doslova „sjednocení“
Lekci hathajógy zaměřujeme na výuku jednotlivých ásán (s možným využitím pomůcek jako pásky, bločky, deky či opory o zeď), sestavy pozic, práci s dechem a relaxaci. Je vedena v pomalém a klidném tempu. Cvičení jógy není o výkonu a cílem není dosáhnout co nejrychleji dokonalé pozice. Jde o postupný proces, učíme se vnímat své hranice a respektovat své tělo. Některé lekce hathajógy tématicky zaměřujeme na určitou část těla nebo dle účinků vybraných pozic. Lekce hathajógy je vždy jiná, někdy více relaxační, jindy více silová,...

 

POWERJÓGA

Jedná se o dynamické jógové cvičení, kde plynule v rytmu dechu přecházíme z pozice do pozice. Hlavním tématem je pozdrav slunci, do kterého jsou vkládány pozice vstoje. Během cvičení dýcháme technikou udžají. Důraz klademe na propojení pohybu s dechem, toto propojení postupně směřuje mysl dovnitř. Cvičení dokonale rozvíjí flexibilitu a sílu celého těla, vyrovnává svalové dysbalance, tvaruje problémové partie, zbavuje únavy, napětí a stresu.
Při lekcích powerjógy není záměrem se zpotit a vyčerpat se. Spíše naopak. Během lekce se provádí ásany, při kterých se musí zapojovat hluboké svaly a některé výdrže se často jeví jako výzva, jak pro tělo tak mysl. V lepším případě bychom po skončení lekce měli cítít proudění energie v těle a mentální osvěžení.
Na víkendech zařazujeme powerjógu převážně do ranního programu. Intenzitu lekce přizpůsobujeme aktuální situaci a možnostem jednotlivých účastníků.
power

 

joga v rytmu dechu

JÓGA V RYTMU DECHU

Lekce vedená a podřízená hloubce a dynamice jednotlivých nádechů i výdechů. Jednotlivé ásany plynou nenásilně za sebou a dech se stává jejich společným jmenovatelem, průvodcem i rádcem. Vědomí dechu používáme k přirozenému vnímání přítomného okamžiku.
Lekce je složena z pozdravů slunci a jeho možných obměn, sestav pozic vstoje i na podložce, ale i dechových technik na podporu a rozvoj životní energie.

 

SLOW FLOW JÓGA

Dynamické plynutí lekce jógy.... pozice propojujeme mezi sebou pomocí dechu do krátkých sestav, v některých pozicích se na chvíli zastavíme, některé si důkladně prodýcháme a v některých se zase moc nezdržíme a plyneme dál... Oproti powerjóze lekce není příliš silová, ale zaměřená na protažení a flexibilitu celého těla. Lekci vede Irena.

 

jin

JIN JÓGA

Yin jóga je velice pomalý styl jógy. V pozicích se setrvává dlouhou dobu až několik minut, tělo se tak uvádí do tichosti, klidu a jemnosti. Díky tomu se můžeme přiblížit meditativnímu stavu mysli. Jedná se zejména o pozice zaměřené na oblast pánve, nohou a kolen. Oproti hathajóze je cílem se v jinových pozicích zcela uvolnit a jen v nich být, neaktivovat svaly.
Jin jóga působí na pojivové tkáně (fascie, šlachy a vazy), zvyšuje pružnost a pohyblivost kloubů. Lekci jin jógy často zaměřujeme tématicky na aktivaci určitého meridiánu, např.v jarním období na meridián jater a žlučníku nebo na podzim na meridián plic a tlustého střeva.
Jin jóga je vhodná jak pro pokročilé, kterým může přinést hluboké uvolnění, zvýšení flexibility a posun v pozicích klasické jógy, tak i pro úplné začátečníky. Jedná se o výborný doplněk k jiným druhům jógy.

 

JÓGA PROTI STRESU, JEMNÁ JÓGA

Velmi klidná a pomalá lekce jógy je složena z jemných pozic a dalších koncentračních, dechových a relaxačních technik na podporu uvolnění a zklidnění těla i mysli. Součástí lekce jsou nenáročné, relaxační pozice a delší setrvání v nich, ásány na protažení a uvolnění zad, kde se často udržuje napětí a stres (zejména v oblasti beder) a na uvolnění v oblasti ramen a trapézů. Tuto lekci zařazujeme na našich víkendech spíše do večerního programu pro lepší spánek. Lekci vede Irena.
joga proti stresu

 

tera

TERAPEUTICKÁ JÓGA

Terapeutická jóga je vedená v pomalém tempu. Je hlavně zaměřena na správné zaujetí pozice, při níž využíváme pomůcky jako deky, bločky, válce, pásky a opory o zeď. V lekcích nám jde vždy o vědomí dechu, o zdravý pohyb, procítění si vlastního těla, zvnitřnění a zklidnění. Cvičíme pozice na zpevnění hlubokých svalů břicha a zad, pozice, které slouží jako prevence proti bolavým zádům, pozice uvolňující a protahující oblast kyčlí, ramen, šíje. Lekce terapeutické jógy vede Irena, při výuce pozic vychází ze spirální jógy (spojení Iyenger jógy a fyzioterapeutického konceptu spirální dynamiky).

 

CORE JÓGA

CORE = jádro, střed, podstata. Součástí středu těla jsou hluboké svaly břicha, zad, pánevního dna a bránice. Střed těla ovlivňuje každý pohyb i statické pozice. Tato lekce je speciálně zaměřena na posílení středu těla. Silný střed těla je základem pro správné provedení všech jógových pozic, zajišťuje správné držení těla. Budeme objevovat své břicho, vnímat a posilovat. Lekce je vhodná pro jógové začátečníky i pro pokročilé. Součástí lekce jsou dechová cvičení a protažení.
core

 

joganidra

JÓGANIDRA

Jóganidra nebo-li doslova jógový spánek je technikou, v níž dochází k hlubokému uvolnění celého těla. Tato metoda stojí na pomezí relaxace a meditace, člověk se zde dostává do stavu mezi spánkem a bděním. Jóganidra probíhá v uvolněném lehu na zádech v poloze šavásána (nebo-li pozice mrtvoly) bez jakéhokoliv pohybu, stejně jako na závěr každé jógové lekce. Může trvat 15- 60 min. Na našich víkendech ji obvykle zařazujeme v sobotu večer a to v trvání 30-ti min. Po celou dobu cvičící následují v mysli naše pokyny.

 

PRANAJÁMA

Pranajáma nebo-li v překladu kontrola životní energie (prány). Její působnost se neomezuje pouze na dechové techniky, ale i na všechny aspekty s touto energií spojené ať už jde o dech, stravu nebo působení atmosferické elektřiny na nás jako lidské bytosti.
V naší lekci pranajámy se zabýváme zejména řízeným a vědomým dechem. Pranajámu zařazujeme do jednotlivých lekcí nebo se jedná o samostatnou lekci v délce 30- 50 min, jejíž součástí je povídání o vlivu jógového dechu na naše tělo, o účincích vybraných dechových technik a samotný jejich nácvik.
pranajama