Inspirace

Inspirující výběr z knihy Jednota se životem od Eckharta Tolleho

Stačí plně přijmout každý přítomný okamžik života. Tady a teď. Když to dokážete, najdete hluboký vnitřní klid. Všechno co přijmete bez výhrad, vám přinese klid, dokonce i přijetí skutečnosti, že něco přijmout nemůžete a že se něčemu bráníte.

Buďte si vědomi svého dechu. Uvědomujte si, že dýchání odvádí pozornost od myšlenek a vytváří prostor.

Uvědomujte si pocity spojené s dýcháním. Prociťujte, jak vám vzduch vchází do těla a jak potom z něj vychází. Všímejte si, jak se vám břicho a hrudník jemně rozšiřují, když vdechujete a jak se stahují, když vydechujete. Jeden vědomý nádech a výdech stačí k tomu, aby se vytvořil prostor tam, kde předtím nepřetržitě proudily myšlenky. Jediný vědomý nádech a výdech (dva nebo tři by byly ještě lepší), zopakován několikrát v průběhu dne je nejlepší způsob jak vnést do svého života více prostoru. I kdybyste uměli o dýchání meditovat dvě hodiny v kuse- někteří lidé jsou toho skutečně schopni- stačí, když procítíte jen jeden nádech a výdech. Všechno ostatní jsou jen vzpomínky a očekávání, což jsou vlastně jen myšlenky. Ve skutečnosti dýchání není něco co děláte. Dýchání se děje samo od sebe a vy se můžete stát pouze jeho svědky. Řídí ho vnitřní inteligence těla. Vy můžete akorát sledovat jeho průběh. Žádné jiné úsilí vyvíjet nemusíte. A všímejte si i krátké přestávky mezi nádechy a výdechy, zejména konec výdechu dřív než se znovu nadechnete.

Prvotní příčinou nespokojenosti nikdy není situace jako taková, ale to co si o ní myslíte.

Uvědomujte si své myšlenky. Oddělte je od situace, která je vždy neutrální. Toto je nějaká situace nebo nějaký fakt a toto je zase to, co si o tom myslím. Držte se tedy faktů a nevytvářejte si příběhy. Například: když řeknete "jsem zničený", vytváříte příběh. A to vás bude omezovat a bránit vám v tom, abyste mohli účinně reagovat. "Zbylo mi 50 centů na bankovním účtu." To je fakt. Postavit se čelem k faktům je posilující. Proto si neustále uvědomujte, že vaše myšlenky vytvářejí emoce. Zkuste pochopit spojení mezi myšlením a emocemi. Přestaňte se ztotožňovat s myšlenkami a emocemi a raději se staňte vědomím, které je za nimi.

Když si uvědomím, že "hlas v mé hlavě" nejsem já, tak pocítím nesmírnou svobodu. Kdo tedy jsem? Jsem ten, kdo je nad vším. Jsem vědomí, které předchází myšlenkám, jsem prostor, v kterém myšlenky, emoce a vjemy - vznikají.